About Us

STUDIO MYSPACE เป็น Home Studio ขนาดกลาง ใช้พื้นที่ร่วมในบ้านพักอาศัยส่วนตัว

พื้นที่สตูดิโอ แบ่งเป็น 2 ส่วน

 1. ส่วนห้องสตูดิโอ : เป็นห้องสตูดิโอฉากขาว ผนังโค้ง Cyclorama wall เพื่อให้สามารถถ่ายภาพบุคคลเต็มตัวได้ โดยไม่เห็นรอยมุมของผนังห้อง และไม่จำเป็นต้องใช้ฉากกระดาษ ขนาดพื้นที่ทำงาน กว้าง 4.0 เมตร ลึก 9.0 เมตร สูง 3.3 เมตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยกลุ่มช่างภาพมืออาชีพในหาดใหญ่ ว่าเป็นพื้นที่ทำงานที่ใหญ่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่ง ในกลุ่มผู้ให้บริการ สตูดิโอถ่ายภาพให้เช่าหาดใหญ่

  Studio for rent rental studio สตูดิโอถ่ายภาพ ให้เช่า หาดใหญ่
  Studio for rent rental studio สตูดิโอถ่ายภาพ ให้เช่า หาดใหญ่
 2. ส่วนพื้นที่รับรอง : ขนาดประมาณ 8 ตร.ม. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการพักผ่อน
  Studio for rent rental studio สตูดิโอถ่ายภาพ ให้เช่า หาดใหญ่
  Studio for rent rental studio สตูดิโอถ่ายภาพ ให้เช่า หาดใหญ่

   

เวลาทำการ

 • คิวเช้า 09:00 – 12:00
 • คิวบ่าย 14:00 – 17:00
 • คิวเต็มวัน 09:00 – 17:00
 • ยังไม่เปิดให้บริการเวลากลางคืน

Share for support